Mediu

  • Evaluarea impactului factorilor determinanți asupra poluării aerului generate de pulberile în suspensie (PM)
  • Evaluarea percepției populației privind impactul tehnologiilor informaționale și de comunicații (TIC) asupra poluării mediului (Green IT)
  • Evaluarea nivelului de poluare datorat emisiilor generate de autoturisme