R&D

  • Analiza sectorului R&D specific industriei TIC și domeniului ingineriei la nivelul Regiunii de Nord-Est a României

  • Studiu privind managementul intern al activității de cercetare – cazul Academiei Române

  • Cercetare privind promovarea invențiilor din România și integrarea acestora în mediul de afaceri

  • Evaluarea statistică a impactului factoilor determinanți asupra brevetelor de invenții