Servicii Publice

  • Studiu privind activitatea departamentului de proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Iasi

  • Raport de cercetare privind piața de fabricare a tipăriturilor publicitare personalizate