Sociologie

  • Evaluarea statistică a efectului factorilor determinanți asupra titlurilor de carte

  • Construirea unui chestionar pentru cuantificarea caracteristicilor operatorului de sondaj