Turism

  • Analiza gradului de frecventare a structurilor de cazare turistică de către turiştii români şi străini – cazul Municipiului Iaşi

  • Identificarea percepțiilor turiștilor privind promovarea satului turistic bucovinean