Servicii

Prin natura serviciilor, MASS RESEARH oferiră potențialilor clienți posibilitatea efectuării de analize statistice complexe care să ajute la evaluarea riguroasă a fenomenelor și problemelor cu impact social și economic ridicat.

Culegerea, gestiunea, prelucrarea și analiza statistică a datelor
Utilizarea metodelor de analiză statistică este condiționată de obiectivele urmărite, natura și calitatea datelor.
Realizarea de activități de informare / documentare
Colectarea informațiilor necesare a fi incluse în proiecte de cercetare, proiecte cu finanțare europeană, rapoarte, ghiduri, planuri de afaceri etc.
Elaborarea, redactarea și implementarea de proiecte de cercetare sau finanțate cu fonduri europene
În funcție de scopul urmărit, realizarea și implementarea proiectelor dă clienților posibilitatea să-și îmbunătățească performanța și să-și atingă obiectivele de dezvoltare.
Realizarea anchetelor prin sondaj
Acoperă întregul spectru de elaborare a programului și activităților de desfășurare a anchetelor prin sondaj pentru a ajuta clienții să devină inovatori și competitivi.
Consolidarea capacității instituționale
Asigurarea de asistență în recrutarea și evaluarea resurselor umane, analiza climatului de lucru și a capacității instituționale. De asemenea, ajutăm clienții să-și dezvolte abilitățile tehnice și manageriale prin programe de formare, ateliere de lucru, workshop-uri, mese rotunde etc.